091 658 2783

Kiến thức chạy bộ

Tại sao bạn chết pace khi chạy marathon

03:52 | 10/02/2021
Có nhiều bạn chết pace khi chạy đến km 36 nguyên nhân chính quá hăng khi mới xuất phát, bạn đang khỏe muốn đẩy tốc độ lên nhanh khiến tim lên cao hơn bình thương, bạn bắt đầu lo lắng và giảm tốc độ để cho tim xuống mức ngưỡng theo các bạn là an toàn

VÌ SAO CÁC BẠN PACE KHÔNG TỐT KHI CHẠY MARATHON

Đối với những người chạy bộ, ngoài những vấn đề chạy khỏe, chạy an toàn, thứ họ vẫn căn để lấy làm mục tiêu đó chính là pace.

  • Có nhiều bạn chết pace khi chạy đến km 36 vì nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính quá hăng khi mới xuất phát, bạn đang khỏe muốn đẩy tốc độ lên nhanh và tim lên cao hơn bình thương, bạn bắt đầu thấy sợ và giảm tốc độ để cho tim xuống mức ngưỡng theo các bạn là an toàn
  • Khi bạn đến km 5 bắt đầu có dấu hiệu mệt, vì bạn điều phối sức trên đường chưa chuẩn, và khi đó bạn bắt đầu giảm nhịp độ, có thể bắt đầu pace 4, nhưng đến những km sau pace 5 và pace 6, và có nhiều quãng còn lê lết đi bộ rất mệt mỏi

CÂU HỎI ĐẶT RA TẬP VÀ RACE NHƯ THẾ NÀO ĐỂ KHÔNG LÊ LẾT CHẾT PACE

Hãy đọc bài viết về nguyên nhân chết pace và cách tập luyện để khi đi race không lê lết chết pace của Coach Lê Quang - Founder Học viện Đăng Quang Marathon và HOCCHAYBO.VN. 

Các tin khác